godlo

NOTARIUSZ
Dorota Hołdys

ul. Górna 5/5
43-400 Cieszyn

tel.kom.: 797 184 103

tel.: 33 852 00 13,

tel.: 33 858 32 11
fax.: 33 852 00 13

e-mail: dorotaholdys@rejent.pl

Godziny pracy:
pon., śr., pt.:
9.00 - 15.00

wt., czw.:
9.00 - 16.00

po wcześniejszym umówieniu
do godz. 18.00

PEŁNOMOCNICTWO DO ZBYCIA, NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB SPÓŁDZIELCZYCH PRAW

1. DANE OSOBOWE MOCODAWCY ( imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania).

2. DANE OSOBOWE PEŁNOMOCNIKA ( imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania).

3. OPIS DZIAŁKI, LOKALU, SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA z podaniem numeru księgi wieczystej, gdy jest założona.

4. KSEROKOPIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTÓW MAJĄTKOWYCH powołanych wyżej w punkcie 3.